Ampio Cloud

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło, wprowadź adres email powiązany z kontem Ampio cloud.
Na wskazany adres wysłana zostanie wiadomośc z linkiem umożliwiającym zmianę hasła.